top of page

INTERNKONTROLL ELEKTRISKE ANLEGG

Som en del av arbeidet med HMS, er internkontroll et viktig verktøy for å forebygge skader og å ivareta elsikkerheten. Enhver virksomhet som benytter elektrisk utstyr skal på bakgrunn av dette foreta internkontroll, og er ansvarlig for utbedring av avvik med dokumentert sluttprodukt.

 

Internkontroll av elektriske anlegg i Kommunenes Hus består av:

 

  • Leietakers internkontroll av det elektriske anlegget i april, hvert år.  

  • El-kontroll utført av fagperson (også hos leietaker), hvert 3. år.

 

  • Termografering utført av fagperson, hvert 5. år.

 

  • Jevnlig tilsyn av hovedfordelinger og fellesarealer.

  • Dokumentasjons- og avvikshåndtering av feil og mangler i samråd med fagperson og leietaker.

 

 

​Annet forebyggende arbeid:

 

Skjøteledninger er ikke forbudt å bruke, men dere skal tenke igjennom hva den skal brukes til. En skjøteledning skal ikke erstatte manglende dekning av stikkontakter, ikke brukes som forlengelse fra stikkontakt hvis forbruket i enden er kraftkrevende, og ikke benyttes som videreføring til neste punkt. Dere skal være klar over at de fleste skjøteledninger som selges i butikk ikke har et tverrsnitt som er høyere enn belastning på 1000W.

 

Mobilladere er ikke forbudt å bruke, men uheldige episoder kan oppstå dersom en mobillader er koblet til strøm uten tilsyn. Derfor skal en mobillader ikke forlates hvis den er tilkoblet strøm, hverken hjemme eller på arbeidsplassen.

 

Kaffetrakter kan brukes uten urbryter, men ved bruk av urbryter er det ingen som står ansvarlig for å slå av ved endt arbeidsdag, da dette gjøres automatisk.

Skjemaer leietaker:

 

   - Sjekkliste internkontroll av elektriske anlegg

   - Avviksskjema internkontroll av elektriske anlegg

Les mer om HMS-arbeid og internkontroll på http://www.arbeidstilsynet.no/

Les mer om krav til elektriske anlegg og utstyr på https://www.elsikkerhetsportalen.no

bottom of page