top of page

HUSORDENSREGLER

 • Rømningsveier og branntrapper skal til enhver tid være frie.

 

 • Som husordensregler gjelder også de særskilte instrukser vedrørende HMS, brannvern, samt tekniske installasjoner.

 

 • Trappeoppgang, korridorer og annet fellesareal skal ikke benyttes som lager.

 

 • Ingen flater i Kommunenes Hus skal benyttes til oppslag, montering, installasjoner eller forandring av uttrykk uten utleiers skriftlige samtykke. Dette gjelder spesielt gjenstander som genererer varme eller kjøling.
   

 • Vinduer skal til enhver tid være lukket. Om en leietaker finner det nødvendig å åpne et vindu, plikter vedkommende å påse at dette lukkes. Dette gjelder også dører til terrasser, som skal være låst ved fravær.
   

 • Det er ikke tillatt med dyr i Kommunenes Hus. 

 • Det er ikke tillatt å parkere sykler inntil fasaden, på fortauet eller innendørs. Sykler skal plasseres i sykkelbod i parkeringshuset. Anvisning og kode mottas i resepsjonen eller på våre nettsider.

 • Det er ikke tillatt å lagre brannfarlige objekter i lagerrommene. Det som lagres i kjeller skal lagres min. 50cm klaring fra sprinklerhoder, på en slik måte at alle sikringstiltak og sikringsinnretninger virker etter forutsetningen.

 

 • I forbindelse med vareleveranser skal den som har bestilt varer, eller annen kontaktperson, være til stede ved leveringen. Ved større leveranser benyttes vareleveringslomme i Munkedamsveien og tilhørende vareleveringsinngang.

 • Det er ikke tillatt med levende lys i Kommunenes Hus.

 

 • Leietakere er erstatningspliktige for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene, eller annen mangel på aktsomhet. Ved utrykning av sikkerhetsvakt på grunn av uaktsom handling vil leietaker bli belastet.

bottom of page