top of page

HMS

Kommunenes Hus har med tanke på egen internkontroll, leietakere, besøkende, kunder og leverandører, et bevisst forhold til helse, miljø og sikkerhet. Kommunenes Hus foretar all drift, kontroll og vedlikehold i byggets fellesarealer, og det arbeides kontinuerlig for å sikre:

 

 • Optimal brannsikring

 • Miljøvennlig drift og innkjøp

 • Godt inneklima

 • Sikkert adgangssystem

 • Optimal el-sikkerhet

 • Trygg vannbehandling

 • Regelmessige kurstilbud innen brann og førstehjelp

Alle leietakere er selv ansvarlige for at arbeidsmiljølovens forskrift om internkontroll, hvor det stilles krav til oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for egen virksomhet, følges.

Ansvarsforholdet mellom utleier og leietaker vedrørende utrustning, bruk, drift og vedlikehold av lokalene beskrives nærmere i leiekontrakten og de enkelte instrukser (se nedenfor).

 

 

Plassering førstehjelpsutstyr i Kommunenes Hus:

 

 • Hjertestarter: Resepsjonen i Haakon VII sgt 9 og inngangsparti Munkedamsveien 3B

 • Førstehjelpsutstyr: Resepsjonen i Haakon VII sgt 9, Trakteriet og inngangsparti Munkedamsveien 3B

 • Sykebåre med ulltepper: Resepsjonen i Haakon VII sgt 9 og inngangsparti Munkedamsveien 3B

 • Brannslukningsutstyr: Alle etasjer i Haakon VII sgt 9 og Munkedamsveien 3B

 

 

bottom of page