HMS

Kommunenes Hus har med tanke på egen internkontroll, leietakere, besøkende, kunder og leverandører, et bevisst forhold til helse, miljø og sikkerhet. Kommunenes Hus foretar all drift, kontroll og vedlikehold i byggets fellesarealer, og det arbeides kontinuerlig for å sikre:

 

 • Optimal brannsikring

 • Miljøvennlig drift og innkjøp

 • Godt inneklima

 • Sikkert adgangssystem

 • Optimal el-sikkerhet

 • Trygg vannbehandling

 • Regelmessige kurstilbud innen brann og førstehjelp

Alle leietakere er selv ansvarlige for at arbeidsmiljølovens forskrift om internkontroll, hvor det stilles krav til oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for egen virksomhet, følges.

Ansvarsforholdet mellom utleier og leietaker vedrørende utrustning, bruk, drift og vedlikehold av lokalene beskrives nærmere i leiekontrakten og de enkelte instrukser (se nedenfor).

 

 

Plassering førstehjelpsutstyr i Kommunenes Hus:

 

 • Hjertestarter: Resepsjonen i Haakon VII sgt 9 og inngangsparti Munkedamsveien 3B

 • Førstehjelpsutstyr: Resepsjonen i Haakon VII sgt 9, Trakteriet og inngangsparti Munkedamsveien 3B

 • Sykebåre med ulltepper: Resepsjonen i Haakon VII sgt 9 og inngangsparti Munkedamsveien 3B

 • Brannslukningsutstyr: Alle etasjer i Haakon VII sgt 9 og Munkedamsveien 3B