top of page

AVFALLSINSTRUKS

Kommunenes Hus er sertifisert miljøfyrtårn og plikter å følge opp rutinene med avfallshåndtering hos alle leietakere. Denne instruksen er utformet for å gjøre avfallshåndteringen i Kommunenes Hus effektiv og miljøvennlig.

 

Papir

Kastes i containere merket «papir til gjenvinning», plassert innerst i avfallsrommet.

Emner: notatpapir, konvolutter, magasiner

 

Papp 

Kastes i papp-presse, plassert til høyre i avfallsrommet.

Emner: pappesker, eggekartonger

 

Organisk avfall 

Avfallet lukkes i forbeholdt pose og kastes i containere i avkjølt skap merket «organisk avfall», plassert til høyre i avfallsrommet.
Emner: matrester, kaffefilter, teposer, planterester

 

Glass og metall 

Skylles og kastes i container merket «glass og metall», plassert til venstre i avfallsrommet.
Emner: hermetikk, vaser, flasker, hengsler

Plast

Skylles og kastes i separate sekker merket «plast emballasje» og «myk plast», plassert til venstre i avfallsrommet.

Emner: søppelsekker, brødposer, emballasje
 

EE-avfall

Kastes i container merket «EE-avfall», plassert innerst i avfallsrommet.

Emner: dataskjermer, ledninger, tastatur


Miljøfarlig avfall

Kastes i oljefat, plassert innerst i avfallsrommet, eventuelt i samråd med driftssjef.

Emner: maling, rengjøringsmidler, spraybokser, lim, løsemidler

 

Restavfall
Kastes i avfallskvern, plassert til høyre i avfallsrommet.

Emner: bleier, bomull, tyggis, sko

Lysstoffrør og lyspærer

Kastes i container merket «lysstoffrør» og tønne merket «lyspærer», plassert innerst i avfallsrommet.

Blekkpatroner  

Kastes i container merket «toner», plassert til venstre i avfallsrommet.

Batterier

Kastes i tønne merket «batterier», plassert innerst i avfallsrommet.

 

 

Kildesorterte avfallsbokser i leietakers lokaler vil bli tømt/hentet av rengjøringspersonalet etter egen renholdsavtale.


For at avfallshåndteringen skal fungere optimalt, er det viktig at alle leietakere sorterer avfallet som beskrevet ovenfor. Skulle noe være uklart ved rutinene, kontakt oss gjerne.

 


Les mer om miljø: https://www.miljofyrtarn.no/

Les mer om sortering: https://www.sortere.no/

bottom of page