UNDERDATABEHANDLERE

Underdatabehandlere ved inngåelsen av avtale om behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av elektroniske nøkkelkort;

Securitas AS. Securitas produserer elektroniske nøkkelkort som utstedes til den enkelte ansatte hos Leietaker. Securitas utøver support til utleier og har tilgang til vår server, innsyn i systemet og kan fjernstyre adgangskontrollsystemet. Kortinformasjonen lagres på server i 2 år.

BESØKSADRESSE

  • Haakon VIIs gate 9

  • 0161 Oslo

POSTADRESSE

  • Postboks 1378 Vika

  • 0114 Oslo

E-POST

kh@ks.no

TELEFON

971 50 605

Miljfyrtarn-norsk-farger.png