top of page

UNDERDATABEHANDLERE

Underdatabehandlere ved inngåelsen av avtale om behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av elektroniske nøkkelkort;

Securitas AS. Securitas produserer elektroniske nøkkelkort som utstedes til den enkelte ansatte hos Leietaker. Securitas utøver support til utleier og har tilgang til vår server, innsyn i systemet og kan fjernstyre adgangskontrollsystemet. Kortinformasjonen lagres på server i 2 år.

bottom of page