KOMMUNENES HUS

Kommunenes Hus ble offisielt åpnet 4. september 1957 med en høytidlig seremoni. HKH Kronprins Olav bivånet åpningen, og foran representanter fra stat og kommune, samt gjester fra inn- og utland, avduket HKH Kronprinsen bronsetavlen ved hovedinngangen med følgende ord:

”I det håp at dette bygg – dette hjem borte fra hjemmet – for våre by- og bygderepresentanter vil tjene til å fremme samarbeidet og utviske motsetninger by- og landkommunene imellom, til hell og lykke for vårt hele folk, avduker jeg herved denne bronsetavle og erklærer Kommunenes Hus i Oslo for åpnet.”