top of page

INTERNKONTROLL DUSJ

For å hindre vekstvilkår for bakterier i bruksvannet, er det viktig med forebyggende tiltak. Det er derfor nødvendig at leietakere med en eller flere dusjer i sine lokaler gjennomspyler dusjene i 2-3 minutter på maks varme og med maks trykk. Dette gjøres en gang i måneden.

Dette dokumenteres ved eget skjema.

Første mandag i måneden kommer driftsavdelingen og kontrollerer skjemaet, som ved årsslutt sendes ferdig utfylt til kh@ks.no.

-Skjema "Internkontroll dusj"

bottom of page