top of page

HOVEDLINJER

Kommunenes Hus AS (KH) er et eiendoms­selskap som i sin helhet eies av KS-Holding AS, og leier ut lokaler til KS, konsernsøstre, samt en rekke eksterne virksomheter.

Etablering av Kommunenes Hus
Kommunenes Hus ble offisielt åpnet 4. september 1957 med en høytidlig seremoni. HKH Kronprins Olav bivånet åpningen, og foran representanter fra stat og kommune, samt gjester fra inn- og utland, avduket HKH Kronprinsen bronsetavlen ved hovedinngangen med følgende ord:

 

”I det håp at dette bygg – dette hjem borte fra hjemmet – for våre by- og bygderepresentanter vil tjene til å fremme samarbeidet og utviske motsetninger by- og landkommunene imellom, til hell og lykke for vårt hele folk, avduker jeg herved denne bronsetavle og erklærer Kommunenes Hus i Oslo for åpnet.”

Bygningen er tegnet av F.S. Platou Arkitekter og kunstneren Alf  Rolfsen har stått for den kunstneriske utsmykningen av to store karakteristiske mosaikkfelt i fasaden.

Byforbundet og Herredsforbundet anmodet sine medlemmer om å bevilge en engangs kontingent til forbundet på 35 øre pr. innbygger for å finansiere byggingen av Kommunenes Hus. Alle landets byer og 245 av 680 herreder bidro. I tillegg bevilget Troms fylke et beløp. Dette ga til sammen ¾ million kroner. Videre finansiering kom fra medkontrahenten ved opprettelse av Kommunal Landspensjonskasse - Norsk Kollektiv Pensjonskasse A/S. Det var også administrerende direktør i dette selskapet som fant frem til tomten hvor Kommunenes Hus skulle bygges. A/S Norske Esso var da eiere av tomten, og ble Kommunenes Hus' hoved­leietaker etter salget. Alt i alt kostet huset ca 9 millioner kroner og den totale grunnflaten i huset – inklusive kjellere – utgjorde 11 800 kvm brutto.

 

Kommunenes Hus som aksjeselskap
Kommunenes Hus var fra starten en integrert del av forbundets virksomhet, men i 1983 vedtok styret i KS at Kommunenes Hus skulle etableres som aksjeselskap. 16. desember samme år, ble Kommunenes Hus AS stiftet. Bakgrunnen for opprettelsen av aksjeselskap var behovet for å skille mellom utleie av kontorarealer og forbundsvirksomheter.

Kjøp av naboeiendommen – Munkedamsveien 3B (M3B)
I desember 1986 overtok Kommunenes Hus AS naboeiendommen Munkedamsveien 3b, med tilhørende løpende leiekontrakter. Bygget ble sammenføyet med Haakon VIIs gate 9 slik at M3B ble en integrert del av hovedbygget med felles gårds- og bruksnummer.

Byggeprosjekter i nyere tid

I 2006 ble en større ombygging og modernisering av kontorlandskapene i 2.-5. etasje avsluttet.

I 2011 startet en omfattende rehabilitering, ombygging og påbygg, som blandt annet innebar to nye etasjer mot Munkedamsveien, nye inngangspartier i begge bygg, samt et helt nytt og utvidet møtesenter. Dette ble ferdigstilt i 2013.
 

bottom of page