top of page

GENERELL SIKKERHET I KOMMUNENES HUS

NØDALARM NØKKELKORT

Ved eventuell angrep eller at noen følger etter deg, har vi et sikkerhetselement som kalles nødalarm. Skann adgangskortet, og slå siste tallet i koden din et siffer høyere enn vanlig. Dvs. at ender koden på 5, så taster man 6 og ender koden på 9, så taster man 0. Ved å taste ett siffer høyere enn det koden opprinnelig er så vil alarmen automatisk utløses, og vår sikkerhetsleverandør vil rykke ut umiddelbart.

Nødalarmen fungerer ved alle kortlesere, både ute og inne.

HEIS

Alle heisene er utstyrt med toveiskommunikasjon. I tilfelle heisstans trykker man på alarmknapp i heisen ca 5-10 sek, og venter på svar. I åpningstiden så utføres redninger av driftspersonalet i huset, mens utenom åpningstid så kommer vår eksterne sikkerhetsvakt for å få ut de som måtte sitte fast i heisen.

bottom of page